PROJEKTET:
"Holtegaard - Center for aktiviteter med heste."

Projektet udvikles i samarbejde med BO FROST Architects

Porten til Holtegaard>


Vi vil skabe et nyt og internationalt orienteret center for hesteaktiviteter på gården Holtegaard i Nordjylland. Projektet bygger videre på stedets kvaliteter og daglige brug af frivillige hesteinteresserede, og skal i fremtiden være et samlingssted for foreninger, organisationer, eksperter, besøgende og turister med passion for heste.De nye lokaler i staldbygningerne vil danne rammen for både foreningernes daglige aktiviteter, større events som konferencer og stævner, samt et nyt sekretariat for hesteturisme i Nordjylland, som skal arbejde for at fremme oplevelser og events med heste.

Projektets fysiske rammer:
Holtegaard er en smuk tidligere proprietærgård fra 1867 med tre staldlænger, en række udbygninger og 25 ha. jord. Dele af bygningerne og jorden bruges i dag af to foreninger, Holtegaard Rideklub og Vendsyssel Køreforening, og stuehuset rummer stedets ejere og en privat B&B. Gårdens store længer bruges delvist til hestebokse og opbevaring, men har ellers mistet deres oprindelige funktion. Bygningerne forfalder, og særligt taget er i meget dårlig stand. Projektet vil sikre de historiske bygninger, så de kan blive stående, og indrette nye foreningslokaler og en samlingssal til events.

Projektet skal sikre taget på bygningerne og bygge en 200 m2 sal, med køkken og toiletter, og 200 m2 foreningslokaler inden i ca. 1.000 m2 af længerne. Det er vigtigt for os at man kan fornemme rummenes store konstruktion og de nye funktioner skal bygges ind på en innovativ måde. Sideløbende med byggeprojektet vil vi i samarbejde med stedets foreninger arrangere aktiviteter og events, der kan opbygge et center for hesteaktiviteter. Vi vil holde åbent hus, kurser, konferencer, klubstævner og nationale og internationale mesterskaber indenfor ridning og kørsel med hestevogn.

Projektet organiseres og ledes af Foreningen Holtegaard - center for hesteaktiviteter, der er stiftet for at udvikle og drive projektet efter opførelse. Foreningen er stiftet af stedets nuværende ejere, brugere og foreninger, der alle sidder i bestyrelsen. Foreningen har af stedets ejere fået en XX-årig brugsaftale til de dele af bygningerne, hvor projektet opføres. Projektet udvikles dermed i en bred kreds af brugere og aktører, der har stor erfaring med frivilligt foreningsarbejde og har kompetencer til at drive stedet i fremtiden.

Holtegaard henvender sig som center for hesteaktiviteter dels til alle hesteinteresserede i lokalområdet og Nordjylland, samt til bred kreds af besøgende i hele landet og internationalt, der vil komme til stedets events og stævner. Vores fællesnævner er hesten! Folk vil komme for at ride, køre med hestevogn, arbejde med heste, deltage i arrangementer, komme på ferie og deltage i centrets arbejde med at fremme hesteaktiviteter og –turisme regionalt og internationalt. Centrets foreninger vil have flere hundrede lokale, daglige medlemmer og en større kreds af samarbejdspartnere i hele landet.

Der søges en række fonde om støtte til projektet.


Vi arrangerer rideture i omegnen af Holtegaard. Du kan overnatte i B&B og ride ud på ture herfra på delvist afmærkede ruter
Vi laver hestevognsture fra Holtegaard og i omegnen.
Gæsteopstaldning, fx. i forbindelse med stævner er muligt.
Ring og få en snak - vi laver gerne et tilbud.

Gaardogheste

Logo

Heste i vandgrav

Porten mod nord

Hest på marken

Adresse